Priser

Prisoversikt for de vanligste tjenestene. Gjelder fra 1. januar 2021

Barn under 16 år er gratis (nytt fra 1. januar 2010). Automatisk frikort er innført fra 1. juni 2010.

Konsultasjon hos spesialist i allmennmedisin koster kr.280,-  og kr.160,-  hos leger  som ikke er ferdig med sin spesialistutdannelse.

Kr. 57,-  ekstra for blodprøver e.l. kr. ved enkel kontakt.